Pomiary instalacji elektrycznej są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Wykonuje się je w celu uzyskania informacji o stanie technicznym tejże instalacji. Utrzymanie należytego stanu technicznego daje możliwość zapewnienia bezawaryjnego, a co najważniejsze bezpiecznego korzystania z instalacji elektrycznej.

Dokonanie pomiarów jest tak ważne, bo zwiększa poziom bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń elektrycznych. Pomiarów dokonuje się także w celu uniknięcia ryzyka wywołania pożaru. Dla celów eksploatacyjnych wydają się one wręcz niezbędne. Kto może dokonać takich pomiarów? Tylko i wyłącznie wykwalifikowany elektryk.

Rodzaje pomiarów i osoby uprawnione do ich wykonywania

Wyróżniamy dwa zasadnicze typy pomiarów. Pierwsze – odbiorcze, ja sama nazwa wskazuje, dokonywane są po wykonaniu instalacji. Odbywają się przed oddaniem jej do użytku. Drugi typ pomiarów instalacji elektrycznej to pomiary okresowe, znane też pod nazwą eksploatacyjnych, które wykonuje się je na użytkowanych wcześniej instalacjach.

Wykonanie pomiarów wymaga odpowiedniej wiedzy, ale też posiadania stosownego sprzętu. Wymóg, jaki musi spełnić osoba przystępująca do wykonywania pomiarów elektrycznych, to posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacji SEP typu E. Wystawianie protokołów z badań jest przywilejem posiadaczy Świadectwa SEP grupie D (dozór).

Sir Local – tu jest Twój fachowiec

Elektryk Warszawa. Czy nie takiego specjalisty poszukujesz? Fachowca znajdziesz w Sir Local. Dzięki dokonywanym przez nas pomiarom, będziesz mógł spać spokojnie. Skontaktuj się z nami, jeśli czeka Cię odbiór instalacji elektrycznej w nowo wybudowanym budynku lub gdy istniejąca instalacja wymaga okresowego przeglądu.

Nasi fachowcy dysponują profesjonalnym sprzętem, za sprawą którego dokonywane pomiary są dokładne i rzetelne. Stosowane przez nas narzędzia pochodzą od renomowanych producentów i podlegają okresowym kontrolom, co zwiększa wiarygodność ich działania, na której tak bardzo nam zależy. W końcu chodzi o Twoje bezpieczeństwo.